Продукция

Лаган 25 см
zczl 10
Лаган 30 см
zczl 12
Тарелка 15 см
zcz 6
Тарелка 18 см
zcz 7
Тарелка 22 см
zcz 9
Овал 24 см
zczo 10
Овал 30 см
zczo 12
Чайник 0,8 литр
zczch 8
Чайник 1 литр
zczch 10 
Чайник 0,9 литр
zczch 9
Пиала 9 см
zcz 3.6
Пиала 10 см
zcz 4
Коса 14 см
zcz 5.5
Креманка 15 см
zczk 6
Лодка 18
zcz 7.5
Лодка 30
zcz 30